Hamburger Hamburger
NO | ENG
MedlemsfirmaeneArrowAdvokatfirmaet NOVA
Oslo, Norge

Advokatfirmaet NOVA

NOVA skal være næringslivets foretrukne valg. 
VÅRE KOMPETANSEPILARER:

Fast eiendom og entreprise
Nova har spisskompetanse innen alle fast eiendoms rettsforhold – herunder entreprise og tomtefeste. Hver eiendomsadvokat hos oss har spesialisert seg på hver sitt felt, slik at vi dekker alle deler av en bygge- og utviklingsprosess.

Insolvens og restrukturering

Våre advokater har særlig kompetanse med rettslige problemstillinger knyttet til konkurs. Nova har to bostyrere utnevnt av særdomstolen Oslo byfogdembete.


Life science, teknologi og innovasjon

Vi bistår blant annet med lisensiering, kontrakter, immaterielle rettigheter, selskapsrett og moms mm.

Våre advokater behandler saker i alle nivåer i rettssystemet. For din saks skyld er det viktig å engasjere en advokat som i) forsøker å løse saken før rettslig prosess og ii) som har bred erfaring med å prosedere for landets domstoler. Vi bistår klienter med tvisteløsning i alle landets fylker. 

Advokatfirmaet NOVA

Kontakt oss

Besøksadresse: Roald Amundsens gate 6, 0161 Oslo
Postadresse: Postboks 1807 Vika, 0123 Oslo
Advokatfirmaet NOVA