Hamburger Hamburger
NO | ENG
Top Image

Eurojuris International

Eurojuris Norge er medlem i Eurojuris International, Europas ledende uavhengige nettverk av advokatfirmaer. Om lag 600 firmaer og 6000 advokater i Europa og utvalgte byer i resten av verden er tilknyttet Eurojuris International, som er representert i ca. 50 ulike land.

I et Europa uten grenser møter firmaer og den enkelte av oss i økende grad juridiske spørsmål utenfor Norge. Selv om internasjonale relasjoner stadig gjør verden mindre og lettere tilgjengelig, er lovgivningen svært ofte ulik fra land til land. Målsettingen til Eurojuris International er å kunne tilby næringslivet, organisasjoner, det offentlige og privatpersoner direkte og lokal juridisk bistand, i hele verden.
 

Gjennom Eurojuris International kan våre advokater yte juridisk bistand til deg som kunde også dersom tvister oppstår i utlandet eller på tvers av landegrensene. Vi kan enten ta kontakt med ett av medlemsfirmaene i utlandet på dine vegne, eller vi kan henvise deg til en advokat med nødvendig kompetanse.
 

Eurojuris International avholder to årlige konferanser som gir advokatene et godt kontaktnett i Europa og verdifull faglig oppdatering på rettstilstanden utenfor landets grenser. Medlemmene får også tilbud om en rekke arrangementer og kurs, som gir advokatene mulighet til videreutdanning og -utvikling innen ulike juridiske emner. 
 

Les mer om Eurojuris International her: www.eurojuris.net