Hamburger Hamburger
NO | ENG
Top Image

ISO-sertifisering og kvalitetsledelse

Vi er stolte over å være blant de aller første innen advokatbransjen i Norge som gjennomfører denne sertifiseringsprosessen og prioriterer å jobbe systematisk med kvalitetsledelse. Det er motiverende å kunne yte den beste kvaliteten til kundene våre.
           
Terje Gundersen, daglig leder i Eurojuris Norge


Eurojuris Norge er i forkant når det gjelder kvalitetssikring av tjenesteprosessen. Det er også et vilkår for medlemsskap i Eurojuris Norge at firmaene er sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001.

Eurojuris Norges medlemsfirmaer er veletablerte og ledende i sine regioner, og det har alltid vært et krav at firmaene skal etablere og følge kvalitetssystemer. I 2018 besluttet i tillegg styret i Eurojuris Norge at alle firmaene skulle ISO-sertifiseres etter  kvalitetstandarden ISO 9001.
 

ISO-sertifiseringen er firmaenes styringsverktøy for å sikre høy kvalitet på tjenestene som leveres til kundene, samtidig som det er et viktig verktøy for å oppnå forbedringer og økt effektivitet. Sentralt i kvalitetssystemet står lederskap, kundeorientering, prosessorientering og kontinuerlig forbedring. 

Klikk knappen under for å lese mer om ISO-sertifiseringen av Eurojuris Norge-firmaene på KIWAs hjemmeside.

Terje Gundersen

Terje Gundersen

Ansvarlig ISO-sertifisering
Linda Marie Tanum

Linda Marie Tanum

Ansvarlig ISO-sertifisering
KIWAs hjemmeside: "Krever kvalitetsledelse i alle ledd"