Hamburger Hamburger
NO | ENG

Eurojuris Informerer nr. 2 2020

23. juni 2020
Tema: Entreprise- og anskaffelsesrett

Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne gangen byr vi på artikler om anskaffelser og entreprise.
 

Eiendomsprosjekter involverer store verdier og mange interesser. En strukturert gjennomføring tar tid og går i ulike faser. Det må etableres et planmessig samspill mellom utvikler, kommune, investor, bank, entreprenør og kjøper/leietaker. Dersom samspillet ikke fungerer, svinner verdier og kvalitet i prosjektet.
 

En godt planlagt og regulert prosess sikrer forutsigbarhet. Advokater rådgir og representerer i alle faser av eiendomsutvikling. Oftest gjennom bistand for å søke avklaring og løsning for klientene, andre ganger som den som snakker partens sak, også i tvist. Advokater bistår i å synliggjøre, bygge, sikre og utløse verdier. 
Les i ISSUU-format her
Les i PDF-format her