Hamburger Hamburger
NO | ENG
MedlemsfirmaeneArrowProjure Advokatfirma
Stavanger, Norge

Projure Advokatfirma

Projure Advokatfirma AS er et mellomstort forretningsjuridisk advokatfirma. Vi er et lokalt alternativ til nasjonale firma. 

Projure er spesialisert innen arbeidslivets juss og generell forretningsjuss med hovedvekt  på selskapsrett og kontraktsrett.

Våre advokater bistår i tvister for domstolene på alle nivåer samt i forliksforhandlinger. Vi arbeider i team sammensatt av advokater  på ulike nivåer. Det sikrer fordelaktig pris til kunden.

Vår bransjekunnskap omfatter oljeleverandører, bemanning, næringseiendom, maritim næring,  havn og transport, verft og baser, varehandel  og offentlig eide virksomheter m.fl.

SLIK ARBEIDER VI:
1. Grundig faktaavklaring kombinert med kunnskap om bransje og region.
2. Bruk av juridisk spisskompetanse.
3. Tett oppfølging av kunde.
4. Løsningsorientert tilnærming. Vi gir konkrete råd, ikke bare juridiske utredninger.

Projure Advokatfirma

Kontakt oss

Besøksadresse: Nedre Holmegate 30, 4006 Stavanger
Postadresse: Postboks 127 Sentrum, 4001 Stavanger
Projure Advokatfirma